Setkání důchodců v Kasejovicích

Setkání důchodců Setkání důchodců Setkání důchodců Setkání důchodců Setkání důchodců Setkání důchodců Setkání důchodců Setkání důchodců Setkání důchodců Setkání důchodců Setkání důchodců Setkání důchodců Setkání důchodců Setkání důchodců Setkání důchodců Setkání důchodců Setkání důchodců Setkání důchodců Setkání důchodců Setkání důchodců Setkání důchodců Setkání důchodců Setkání důchodců Setkání důchodců Setkání důchodců Setkání důchodců Setkání důchodců Setkání důchodců Setkání důchodců Setkání důchodců
Velké přízni se těšilo i letošní předvánoční setkání důchodců.
Pro své občany jej na 4.prosince 2006 připravily MÚ Kasejovice a OÚ Hradiště, Oselce, Životice, Ml.Smolivec a Nezdřev.
Téměř 300 hostů vidělo vystoupení Mateřské školy Starý Smolivec, Mateřské školy Kasejovice, Základní školy Kasejovice, Mažoretek Nepomuk a pod vedením pana Oldřicha Ondrušky vystoupení Základní umělecké školy Kasejovice a Dechového souboru při Základní umělecké škole Nepomuk.
Rozvoz důchodců do jednotlivých obcí byl zajištěn autobusy a nechybělo ani pohoštění.
Velmi pěkná akce s již mnohaletou tradicí se příští rok jistě dočká pokračování.