Maškarní bál v Bezděkově 2010

Dětský maškarní bál Bezděkov 2010
Dětský maškarní bál Bezděkov 2010
Dětský maškarní bál Bezděkov 2010
Dětský maškarní bál Bezděkov 2010
Dětský maškarní bál Bezděkov 2010
Dětský maškarní bál Bezděkov 2010
Dětský maškarní bál Bezděkov 2010
Dětský maškarní bál Bezděkov 2010
Dětský maškarní bál Bezděkov 2010
Dětský maškarní bál Bezděkov 2010
Dětský maškarní bál Bezděkov 2010
Dětský maškarní bál Bezděkov 2010
Dětský maškarní bál Bezděkov 2010
Dětský maškarní bál Bezděkov 2010
Dětský maškarní bál Bezděkov 2010
Dětský maškarní bál Bezděkov 2010
Dětský maškarní bál Bezděkov 2010
Dětský maškarní bál Bezděkov 2010
Dětský maškarní bál Bezděkov 2010
Dětský maškarní bál Bezděkov 2010
Dětský maškarní bál Bezděkov 2010

20.2.2010
V sobotu 20.února se konal v Bezděkově maškarní bál. Již počtvrté se tu na parketu sešly různé pohádkové i jiné postavičky. Mezi dováděním na parketě při hudbě p. Baloga se pobavily různými soutěžemi a hrami. Oblíbené „židličkové“ se zúčastnili i dospělí. Nechyběla ani bohatá tombola, tentokrát připravená zvlášť pro kluky a zvlášť pro děvčata, do které přispěl p. Suda, p. Čada, p. Eretová, p.Ladmanová a členky komise. Velký dík patří i bezděkovským ženám, které napekly sladké pohoštění pro všechny zúčastněné. Také místní hasiči opět připravili příjemné prostředí a postarali se i o občerstvení. Poděkování patří nejen pořadatelům, ale i všem, kteří svou účastí přispěli k velmi vydařené akci.
Hana Punčochářová
Foto: Blanka Antošová