Okrsková soutěž SDH v Bezděkově 2010

Soutěž zásahových hasičských družstev okrsku Kasejovice v Bezděkově 2010
Soutěž zásahových hasičských družstev okrsku Kasejovice v Bezděkově 2010
Soutěž zásahových hasičských družstev okrsku Kasejovice v Bezděkově 2010
Soutěž zásahových hasičských družstev okrsku Kasejovice v Bezděkově 2010
Soutěž zásahových hasičských družstev okrsku Kasejovice v Bezděkově 2010

05.06.2010
V Bezděkově u Kasejovic se v sobotu dne 5. června 2010 konala tradiční sportovní soutěž zásahových hasičských družstev okrsku Kasejovice. Po deštivém období se jako na povel počasí smilovalo a po celý den byla obloha bez mráčku. Příjemně hřející sluníčko přilákalo i řadu vítaných návštěvníků, kteří nadšeně a hlasitě povzbuzovali své soutěžící zástupce. Všem, kteří se podíleli na úpravě sportovního areálu, na skvělé organizaci vlastní soutěže a v neposlední řadě i chválihodném občerstevní, patří bezesporu největší poděkování. Bylo to milé a příjemně strávené odpoledne. Na závěr dodám, že vítěznou trofej si zaslouženě odneslo soutěžící družstvo z Kladrubec.