Bezděkovská škola patřila dětem

Bezděkovská škola patřila dětem
Bezděkovská škola patřila dětem
Bezděkovská škola patřila dětem
Bezděkovská škola patřila dětem
Bezděkovská škola patřila dětem
Bezděkovská škola patřila dětem
Bezděkovská škola patřila dětem
Bezděkovská škola patřila dětem
Bezděkovská škola patřila dětem
Bezděkovská škola patřila dětem
Bezděkovská škola patřila dětem
Bezděkovská škola patřila dětem
Bezděkovská škola patřila dětem
Bezděkovská škola patřila dětem

19.02.2011
V sobotu 19. února řádily děti na maškarním bále v Bezděkově. Viděli jsme princezny, kouzelníky, berušku, motýla, různé zvířátka a jiné pohádkové bytosti. Při hudbě pana Baloga si děti zábavu velice užívali. Nechyběly ani hry a soutěže se sladkou odměnou, do kterých se s velkým elánem všichni zapojili. Milým překvapením byla i bohatá tombola, připravená zvlášť pro chlapce a zvlášť pro dívky. Tímto bych chtěla poděkovat za drobné dárky těmto sponzorům: LEIFHET s.r.o. Blatná, Truhlářství p. Suda, Truhlářství p. Čada, Drogerie Kasejovice p. Jakubčíková, Zelenina Kasejovice p. Růtová, Blatenská ryba s.r.o., Dvůr Lnáře s.r.o., Lucie Eretová, Ladmanovi, Vaněčkovi a Šulcovi z Bezděkova. Velké poděkování si zaslouží i bezděkovské ženy, které napekly drobné cukroví a připravily příjemné prostředí. Místní hasiči zajistili teplo a občerstvení. Poděkování patří nejen pořadatelům, ale všem, kteří sou účastí přispěli k velmi vydařené akci.
Text a foto: Hana Punčochářová