Svátek matek 2011

Svátek matek 2011
Svátek matek 2011
Svátek matek 2011
Svátek matek 2011
Svátek matek 2011
Svátek matek 2011
Svátek matek 2011
Svátek matek 2011
Svátek matek 2011
Svátek matek 2011

06.05.2011
Kulturní komise OÚ Hradiště připravila pro všechny maminky a babičky oslavu Svátku matek na pátek 6. května v bezděkovské škole. Přicházející ženy přivítali s kytičkou zastupitelé obce. Setkání zahájil Kája Čada hrou na harmoniku, pak následovalo vystoupení pana Chaloupka. Hrou na dudy a vtipným vyprávěním přítomné velice pobavil. Velký dík patří i místním hasičům, kteří zajistili příjemné prostředí a obsluhu.
Text: Hana Punčochářová
Foto: Olga Šulcová