Dětské odpoledne Bezděkov 2012

Dětské odpoledne Bezděkov 2012
Dětské odpoledne Bezděkov 2012
Dětské odpoledne Bezděkov 2012
Dětské odpoledne Bezděkov 2012
Dětské odpoledne Bezděkov 2012
Dětské odpoledne Bezděkov 2012
Dětské odpoledne Bezděkov 2012
Dětské odpoledne Bezděkov 2012
Dětské odpoledne Bezděkov 2012
Dětské odpoledne Bezděkov 2012
Dětské odpoledne Bezděkov 2012
Dětské odpoledne Bezděkov 2012
Dětské odpoledne Bezděkov 2012
Dětské odpoledne Bezděkov 2012
Dětské odpoledne Bezděkov 2012

02.06.2012 Bezděkov
Kulturní komise při OÚ Hradiště uspořádala ve spolupráci s členy SDH Bezděkov 2. června 2012 v letním kině v Bezděkově dětské odpoledne. Děti, které si své odpoledne přišly užít, skotačily při tanci a různých hrách a soutěžích. A zaskotačit si mohli s dětmi i rodiče. Zpěvem, hudbou i soutěžemi je provázela hudební skupina Asfalt. Každý malý účastník si odnesl domů od sponzorů akce drobné dárečky a na závěr nechyběl ani táborák s buřtíky.
Děkuji všem pořadatelům a sponzorům – ALGIDA a PECU Klatovy, díky kterým se mohla tato krásná akce pro děti uskutečnit.
Šulcová O.