Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012

Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012
Okrsková hasičská soutěž v Hradišti 2012

16.06.2012 Hradiště
V sobotu, 16. 6. 2012 tomu bylo bezmála 20 let, kdy se do Hradiště opět sjely hasičské sbory z okrsku Kasejovice, na každoročně pořádanou Okrskovou hasičskou soutěž. Klasické soutěže se zúčastnilo 11 týmů, včetně domácího družstva pod vedením Jana Bláhy, které mělo tento rok svou premiéru. Přípravy na soutěž probíhaly téměř s dvouměsíčním předstihem, které při samotné soutěži byly chvályhodně zúročeny. Výsledkem každonedělního trénování byla snožmo přeskočená zeď Matějem Topinkou.
První místo obsadilo družstvo z Nezdřeva, po vydařeném požárním útoku s časem 91 vteřin. Domácí družstvo obsadilo sedmé místo, po nevydařeném požárním útoku, spolu s družstvem z Oselec. Mezi zúčastněnými byly rovněž ženy z SDH Kladrubce, které předvedly požární útok. K vidění byla také ukázka koňské stříkačky v podání zdatných hasičů z Polánky a nechyběla ani ukázka historické stříkačky při požárním útoku v podání hasičů z Kotouně. Na závěr soutěže Kasejovičtí hasiči předvedli ukázku vyproštění zraněné osoby z auta, při demonstrované dopravní nehodě, se současnou asistencí záchranné služby z Blatné.
Příznivci hasičů a místní občané vytvořili dobrou diváckou kulisu a doufám, že si ve společnosti soutěžících družstev užili krásné sobotní odpoledne. Při slavnostním vyhodnocení byly předány poháry a účastnické ceny. Celým dnem provázel pan Karel Suda, velitel SDH Kasejovice, za což mu patří veliké „díky“.
„Jménem SDH Hradiště bych chtěl poděkovat sponzorům soutěže, jmenovitě Monice Šlajsové z Chanovic a přátelům místní klubovny, kteří se podíleli na spoluorganizaci akce“.
Za SDH Hradiště: Petr Braun ml.