KONEC PRÁZDNIN 2014

KONEC PRÁZDNIN 2014
KONEC PRÁZDNIN 2014
KONEC PRÁZDNIN 2014
KONEC PRÁZDNIN 2014
KONEC PRÁZDNIN 2014
KONEC PRÁZDNIN 2014
KONEC PRÁZDNIN 2014
KONEC PRÁZDNIN 2014
KONEC PRÁZDNIN 2014
KONEC PRÁZDNIN 2014
KONEC PRÁZDNIN 2014
KONEC PRÁZDNIN 2014
KONEC PRÁZDNIN 2014
KONEC PRÁZDNIN 2014
KONEC PRÁZDNIN 2014
KONEC PRÁZDNIN 2014
KONEC PRÁZDNIN 2014
KONEC PRÁZDNIN 2014
KONEC PRÁZDNIN 2014
KONEC PRÁZDNIN 2014
KONEC PRÁZDNIN 2014
KONEC PRÁZDNIN 2014
KONEC PRÁZDNIN 2014
KONEC PRÁZDNIN 2014
KONEC PRÁZDNIN 2014
KONEC PRÁZDNIN 2014
KONEC PRÁZDNIN 2014
KONEC PRÁZDNIN 2014
KONEC PRÁZDNIN 2014
KONEC PRÁZDNIN 2014
KONEC PRÁZDNIN 2014
KONEC PRÁZDNIN 2014
KONEC PRÁZDNIN 2014
KONEC PRÁZDNIN 2014
KONEC PRÁZDNIN 2014
KONEC PRÁZDNIN 2014
KONEC PRÁZDNIN 2014
KONEC PRÁZDNIN 2014
KONEC PRÁZDNIN 2014
KONEC PRÁZDNIN 2014
KONEC PRÁZDNIN 2014
KONEC PRÁZDNIN 2014
KONEC PRÁZDNIN 2014
KONEC PRÁZDNIN 2014
KONEC PRÁZDNIN 2014

30.8.2014 Hradiště
Utekly dva měsíce prázdnin jako voda. Nástup do školek a škol ťuká na dveře. Proto kulturní komise při OÚ Hradiště pozvala na sobotu 30. srpna děti i rodiče na hřiště u klubovny rozloučit se s prázdninami. Sluneční den nám přál a tak se děti vydováděly a zasoutěžily si v šesti disciplínách . Poděkování patří maminkám a babičkám za sladkou odměnu, kterou pro děti připravily. Musím také poděkovat „Sboru dobrovolných hasičů z Hradiště“, kteří si udělali čas na hraní s dětmi a paní Aleně Braunové , která umožnila dětem jízdu na koních. Rozzářené oči, radost z her a zábavy je určitě vidět i na našich fotografiích.
Jana Bláhová