Z historie kapličky v Hradišti

Kaplička HradištěKaplička Hradiště
Kaplička HradištěKaplička Hradiště
Původní stav zděné kapličky z předválečné doby byl v kritickém stavu, stavba se hroutila a občané si přáli zbudovat kapličku novou.
Jednání o postavení nové kaple bylo započato v roce 1947 za předsedy tehdejšího MNV Josefa Levého a získalo podporu všech lidí v obci. Finanční prostředky byly na stavbu získány výlučně z místních zdrojů (sbírky, dary, dražby obecních porostů, výtěžek z tanečních zábav, divadel apod.)
O povolení stavby už žádal další předseda MNV pan František Holub u ONV v Blatné. Vydáno 15.7.1948.
Projektovou dokumentaci zpracoval pan J.Křivánek, který měl manželku z Hradiště. Stavební práce pak řídil stavební zednický mistr Josef Zeman z Kasejovic.
Při vlastní realizaci stavby nové kaple pak pracovali místní řemeslníci zdarma a všechny pomocné práce vykonávali občané taktéž dobrovolně a zdarma. Celkové výdaje na stavbu dosáhly 223 058 Kč. Po celkovém dokončení a vybavení kaple byla pak slavnostně vysvěcena v neděli dne 2.července 1950 za veliké účasti jak místních občanů a mládeže, tak i lidí z okolních obcí.
Kaple je zasvěcena k příležitosti Zvěstování Panny Marie, které je znázorněno i na obraze na oltáři uvnitř kaple.
V prvních letech vykonával farář z Kasejovic tři bohoslužby ročně, později byla jen jedna mše za rok a nakonec pak už žádná. Na zvon v kapli se původně zvonívalo každý den tzv.klekání, v poslední době jen při úmrtí některého místního občana.
Kaple pomalu chátrala, o její okolí se sice staraly místní ženy, vysázely rododendrony, tuje a jiné rostliny, ale samotná kaple nebyla k žádnému účelu využívána.
Teprve v posledním volebním období byla kaple opravena, proveden rozvod elektřiny a vymalována. Díky občanské iniciativě několika rodin, převážně žen, se započalo s velkým úklidem uvnitř kaple, obnovením poškozených předmětů a uvedením do původního stavu. Ne všechny předměty se podařilo zachránit, ale přesto je kaple zase připravena sloužit občanům.

Hradiště dne 19.12.2006
Jiří Šulc,kronikář obce Bezděkov .