Zastupitelstvo obce ve volebním období 2002 - 2006

Zastupitelstvo:
Braun Petr- starosta obce
Novák Pavel- místostarosta obce
Suda Josef
Řehoř Jan
Ing.Červený František
Krliš Václav
Kondel František
Ladman Jaroslav

Finanční výbor:
Kondel František - předseda

Kontrolní výbor:
Suda Josef - předseda