Zastupitelstvo obce ve volebním období 2006 - 2010

Zastupitelstvo:
Braun Petr- starosta obce
Novák Pavel- místostarosta obce
Ing.Červený František
Suda Josef
Chvátal Jíří /od 5.8.2008 místo Bohumily Kotyzové, která rezignovala na funkci člena ZO/
Punčochářová Hana
Ladmanová Jaroslava

Finanční výbor:
Předseda: Ing.Červený František

Kontrolní výbor:
Předsedkyně: Ladmanová Jaroslava /od 5.8.2008 místo Bohumily Kotyzové, která rezignovala na funkci člena ZO/.

Kulturní komise:
Předsedkyně: Punčochářová Hana