Zastupitelstvo obce ve volebním období 2010 - 2014

Zastupitelstvo:
Jaroslava Ladmanová - starostka obce
Miroslav Merhout - místostarosta obce
Ing. František Červený
Pavel Novák
Petr Braun
Karel Čada
Václav Šulc

Finanční výbor:
Předseda: Karel Čada

Kontrolní výbor:
Předseda: Václav Šulc

Kulturní komise:
Předsedkyně: Olga Šulcová