Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo:
Mgr. Jaroslava Ladmanová - starostka obce
Josef Suda - místostarosta obce
Daniela Benešová
Jana Rolníková (Vařeková)
Václav Krliš
Petr Braun
Pavel Novák

Finanční výbor:
Předseda: Pavel Novák

Kontrolní výbor:
Předseda: Václav Krliš