Přehled investic obce Hradiště

Přehled

ROK VÝDAJE NA AKCI DOTACE, PŘÍSPĚVKY ČÁST OBCE NÁKLADY V KČ
1993 Kontejnery na sklo   všechny 25.306,00
1994 Obecní komunikace Hradiště-Lnáře   Hradiště 556.605,00
  Věžička na kostel   Bezděkov 49.430,00
  Elektroinstalace-čp.62   Hradiště 16.441,00
  Půjčka na komunikaci 300.000,00    
  Dotace 80.000,00    
1995 Protiradovové opatření- čp.62   Hradiště 221.581,20
  Nákup PC + tiskárny   všechny 48.758,00
  Oprava zvonice   Bezděkov 22.000,00
  Dotace na Územní plán 102.500,00    
  Příspěvek na radon 54.267,80    
  Ostatní dotace 34.700,00    
1996 Protiradonové opatření-čp.62   Hradiště 198.669,00
  Elektroinstalace-čp.62   Hradiště 10.000,00
  Snížení stropů-čp.62   Hradiště 92.188,30
  Dokumentace, průzkumy,rozbory-ÚP Hradiště   Hradiště 98.500,00
  Příspěvek na protiradonové opatření 198.669,00    
1997 Územní plánování   Hradiště 80.500,00
  Oprava požeráku   Bezděkov 3.630,00
  Oprava kostela   Bezděkov 8.730,00
  Stavba veřejného osvětlení   Zahorčičky 13.072,50
  Oprava veřejné komunikace   všechny 39.165,00
  Výstavba 2 byt.jednotek v čp.62   Hradiště 1.194.022,00
  Dotace na 2 byt,jednotky v Hradišti 640.000,00    
         
    1 404 136,00 Kč    
         
1998 2 byt.jednotky-doplatek   Hradiště 155.256,70
  Územní plán Hradiště   Hradiště 22.900,00
  Územní plán Bezděkov   Bezděkov 74.100,00
  Oprava veř. osvětlení   Hradiště 14.198,46
  Rekonstrukce čp.25   Bezděkov 155.590,10
  Oprava střechy čp.62   Hradiště 322.617,80
  Oprava místního rozhlasu   Hradiště 12.750,00
  Opravy obecních komunikací   všechny 17.665,20
  Humanitární pomoc-záplavy Morava   všechny 10.000,00
  Dotace na Územní plán 13.000,00    
  Dotace na LES 23.274,00    
  Dotace na opravu střechy čp.62 186.000,00    
  Dotace na ÚS Bezděkov 53.700,00    
  Prodej akcií /ZPČ plynárenská/ 190.000,00    
1999 Vypracování Progr.obnovy venkova   všechny 18.000,00
  Zpracováné Lesního hosp.plánu   všechny 10.355,10
  Oprava střech   všechny 12.390,00
  Územní plán-Bezděkov   Bezděkov 6.200,00
  Průzkumný vrt u čp.62   Hradiště 36.481,20
  Oprava fasády čp.62   Hradiště 745.353,80
  Oprava kostela   Bezděkov 74.600,00
  Půjčka Kondelovým-zástava čp.6 v Hradišti   všechny 231.000,00
  Nákup Podílových listů Pioneer + CREDIT SUISE AM   všechny 1.000.000,00
  Dotace od Okres.úřadu 100.300,00    
  Příspěvek na opravu kostela 90.000,00 Bezděkov  
  Dotace na opravu fasády čp.62 v Hradišti 300.000,00    
  Dotace na LES 47.451,00    
  Zástava akcií ZČE 950.525,00 1 954 250,00 Kč  
2000 Oprava fasády čp.62   Hradiště 238.779,50
  Oprava kostela - doplatek   Bezděkov 25.417,00
  Stavba jímky u čp.25 v Bezděkově   Bezděkov 60.000,00
  Oprava střechy čp.41   Bezděkov 765.699,00
  Půdní vestavba 1 byt.jednotka v čp.41 v Bezděkově   Bezděkov 110.000,00
  Dotace na opravu střechy čp.41 v Bezděkově 200.000,00    
  Převod financí z prodeje Podílových listů CREDIT SUISE AM 303.606,23    
2001 Půdní byt v čp.41   Bezděkov 422.143,30
  2 Byt.jednotky v čp.62-doplatek   Hradiště 10.000,00
  Projekt na plynofikaci obcí   všechny 69.650,00
  Oprava kaple-střecha   Hradiště 94.311,80
  Prodej akcií ČS,a.s. 26.000,00    
  Dotace na LES 18.648,00    
2002 Čerpadlo do vrtu vč. kabelu   Hradiště 13.458,00
  Oprava kaple-střecha   Hradiště 15.451,60
  Výstavba Veřejného osvětlení   Zahorčičky 47.830,85
  PLYN-inženýring   všechny 7.077,00
  Oprava kostela   Bezděkov 59.250,00
  Humanitární pomoc-povodně/Tchořovice,Lnáře,Předmíř/   všechny 45.000,00
  Dotace na LES 42.180,00    
  Prodej akcií ČS,a.s.-doplatek 9.400,00    
         
    599 834,00 Kč    
         
2003 Oprava fasády čp.41 v Bezděkově   Bezděkov 414.828,00
  Příspěvek na LSPP   všechny 24.748,00
  Dopravní značení FLOP   všechny 22.795,00
  Koupě bytu v čp.77 v Hradišti   Hradiště 50.000,00
  Vrt u čp.62   Hradiště 66.517,50
  Oprava kaple /Kopule/   Hradiště 126.983,00
  Neinvestiční dotace na vrt 70.000,00    
  Dotace na LES 46.800,00    
2004 Oprava kaple   Hradiště 108.997,00
  Oprava veř. osvětlení a místního rozhlasu   Bezděkov 102.293,60
  Oprava opěrné zdi u čp.41   Bezděkov 363.549,00
  Oprava ivteriéru čp.25   Bezděkov 120.433,50
  Oprava studně po havárii   Zahorčičky 105.910,00
  Čištění pož. nádrže   Hradiště 18.326,00
  Osazení vrtu u čp.62   Hradiště 59.024,00
  Dotace na LES 12.000,00    
2005 Oprava čp.10 Zahorčičky   Zahorčičky 467.245,18
  Oprava veř.osvětlení   Hradiště 10.163,80
  Oprava kapličky v zahorčičkách   Zahorčičky 22.843,24
  Oprava čp.41 – doplatek   Bezděkov 27.988,80
  Oprava části dešťové kanalizace   Hradiště 418.736,50
  Dopravní značení při objížďce na opravě kanalizace v Hradišti   Hradiště 28.371,00
  Vodohospodářské řešení rybníka   Hradiště 79.400,-
  Dotace-krajinný prvek/rybník/ 64.000,00    
  Dotace na opravu kanalizace v Hradišti 209.000,00 401 800,00 Kč  
2006 Oprava propadlé kanalizace   Hradiště 30.074,00
  Oprava komínů u čp.25   Bezděkov 11.782,00
  Vnitřní oprava čp.25   Bezděkov 107.195,00
  Oprava dešť.kanalizace-doplatek   Hradiště 18.967,00
  Oprava kaple /střecha/   Hradiště 12.533,60
  Autobus.čekárna-beton.deska-Hradiště   Hradiště 23.154,50
  BG.QUICK-přípravek na opravu obecních komunikací   všechny 44.287,64
  Autobusová čekárna-Hradiště   Hradiště 59.515,00
  Desky betonové pod aut.čekárny   Bezd´.+Zah. 65.420,00
  Příkazní smlouva-LSPP   všechny 4.476,00
  Oprava čp.41   Bezděkov 16.080,00
  Čištění a monitoring kanalizace   Hradiště 16.922,00
  Nákup multifunkčního zařízení na OÚ   všechny 11.484,00
  Oprava přístřešku u čp.25   Bezděkov 40.000,00
   Oprava části kanalizace v Hradišti a Bezděkově   Bezď + Hrad. 334.390,00
  Čištění příkopů obecních komunikací   všechny 50.578,00
  Dotace od Úřadu práce na VPP 96.000,00    
  Dotace na autobus.čekárnu od Kraj.úř. 100.000,00    
  Dotace na LES 14.280,00    
         
    210.280,-Kč     
         
2007 Vytvoření podkladů pro žádost na vypouštění odpadních vod   všechny 30.400,00
  Oprava schodů a opěrné zdi na návsi v Hradišti   Hradiště 29.700,00
  Podezdívka plotu u kapličky v Hradišti   Hradiště 27.900,00
  Nerezový sokl do kapličky v Hradišti   Hradiště 25.500,00
  Nová elektroinstalace v kapličce v Hradišti   Hradiště 24.900,00
  BAOBAB- péče o veřejnou zeleň   všechny 63.600,00
  Doplnění nových hasících přístrojů včetně revize   všechny 10.700,00
  Oprava střech na obecních budovách po povětrnostním vlivu   všechny 33.500,00
  Taras pod kapličkou v Hradišti   Hradiště 253.000,00
  Instalace vodoměrů , instalace čerpadla, bojleru   všechny 16.200,00
  Úprava veřejného prostranství u kostela v Bezděkově   Bezděkov 198.000,00
  Výstavba  místního rozhlasu – I. část 90.000,00 všechny 210.000,00
  Dřevěný plot u kapličky v Hradišti   Hradiště 11.800,00
  Oprava kanalizace u HZ  v Hradišti 150.000,00 Hradiště 428.000,00
  Úřad práce- dotace na zaměstnanost 132.000,00    
  LES- finanční příspěvky 23.100,00    
2008 Oprava kanalizace u Ježků v Hradišti   Hradiště 119.800,00
  Péče o vzhled obce-čištění potoka   všechny 19.800,00
  Přístavba klubovny v Hradišti   Hradiště 970.450,00
  Úprava veřejného prostranství v Hradišti 200.000,00 Hradiště 378.000,00
  Stan a pivní soupravy   všechny 47.800,00
  Sraz rodáků v Hradišti   Hradiště 57.400,00
  Hry bez hranic sponzorské dary, startovné a pronájem plochy na reklamu 62.635,00 všechny 101.600,00
  Židle do klubovny   Hradiště 21.180,00
  Péče o veřejnou zeleň   všechny 46.000,00
  Dostavba MR- II.část   všechny 133.600,00
  Vydání publikace o historii obce Hradiště              10.000,00  všechny 40.100,00
  HASIČI- dotace na vzdělání 2050,00    
  LES- finanční příspěvky 10.200,00    
  Úřad práce- dotace na zaměstnanost 47.000,00    

Rok 1993 – 2005 - financování

Hradiště 5.066.584,16 Kč
Bezděkov 3.113.713,15 Kč 
Zahorčičky 595.998,42 Kč
Společné 1.630.909,30 Kč
Celkem 10.407.204,-Kč

Rok 2006 – 2008 – financování

Hradiště 2.693.185,00 Kč
Bezděkov 555.767,00 Kč
Zahorčičky 32.710,00 Kč
Společné 586.050,00 Kč
Celkem 3.867.712,00 Kč

Financování akcí Obce Hradiště od roku 1993 až 2008.

ČÁST OBCE POČET OBYVATEL PLOCHA KATASTRU V HA INVESTICE V KČ VČETNĚ DOTACÍ NÁKLADY NA 1 OBYVATELE V KČ NÁKLADY NA 1 HA V KČ
HRADIŠTĚ 132 674 7.759.769,00 58.786,00 11.513,00
BEZDĚKOV 85 494 3.669.480,00 43.170,00 7.383,00
ZAHORČIČKY 25 185 628.708,00 25.148,00 3.398,00
CELKEM: 242 1353 * 14.274.916,00  58.987,00 10.550,00

* tato částka investic zahrnuje i financování společných akcí pro všechny části Obce Hradiště.

Pro správné rozložení financování obcí je nutné doplnit investiční akce z roku 1991 – 1993 , pro výpočet chybí doplnit částku za komunikace Bezděkov-Nezdřev, Zahorčičky-Pole.