Archiv

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Veřejná vyhláška č.j.: PK-DSH/7153/19
Veřejná vyhláška č.j.: PK-DSH/7153/19 - opatření obecné povahy
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 29.07.2019 do 14.08.2019
Pozvánka ZO 1.8.2019
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 17.07.2019 do 01.08.2019
1.Kemping večer pro malé i velké Hradišťáky
Pozvánka na akci do Hradiště
Aktuální do 13.07.2019
Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019
Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019 konaných ve dnech 24. a 25.5.2019
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 02.06.2019 do 03.07.2019
Veřejná vyhláška ze dne 12.6.2019
Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 12.06.2019 do 28.06.2019
Pozvánka ZO 25.6.2019
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 13.06.2019 do 25.06.2019
Oznámení o přerušení dodávek elektřiny 12.6.2019
ČEZ Distribuce vydává oznámení o přerušení dodávek elektřiny 12.6.2019
Aktuální do 12.06.2019
Seminář k tématu kůrovcové kalamity 12.6.2019
Pozvánka na seminář s tématy: hospodaření v lese, kůrovcová kalamita, finanční příspěvky na hospodaření v lesích.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 04.06.2019 do 12.06.2019
Veřejná vyhláška OÚ Hradiště ze dne 27.5.2019
Veřejná vyhláška OÚ Hradiště o možnosti převzít písemnost ze dne 27.5.2019
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 27.05.2019 do 11.06.2019
Svoz velkoobjemového odpadu 8.6.2019
Oznámení o svozu velkoobjemového odpadu.
Aktuální do 08.06.2019
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazek obcí 2018
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření k 31.12.2018 Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 01.04.2019 do 01.06.2019
Vodné a stočné 2018
Porovnání všech položek rozpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 2018
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 30.04.2019 do 30.05.2019
Hromadná kontrola kotlů, květen 2019
Hromadná kontrola kotlů na tuhá paliva a plyn proběhne v obci ve dnech 27.5. - 29.5.2019
Aktuální do 29.05.2019
Veřejná vyhláška č.j.:988963/19/2300-11460-401159
Veřejná vyhláška č.j.:988963/19/2300-11460-401159 - Daň z nemovitých věcí na rok 2019
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 24.04.2019 do 27.05.2019
Stanovení minimálního počtu členů okr. volebních komisí pro volby do EP
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25.5.2019
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 20.03.2019 do 25.05.2019
Jmenování zapisovatelů OVK pro volby do EP ve dnech 24. a 25.5. 2019
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25.5. 2019
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 11.04.2019 do 25.05.2019
Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do EP 24. a 25.5.2019
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 08.04.2019 do 25.05.2019
Oznámení o době a místě konání voleb do EP ve dnech 24. – 25.5.2019
OÚ Hradiště vydává oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. – 25. května 2019
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 09.05.2019 do 25.05.2019
Záměr nakládání s obecním majetkem z 7.5.2019
Obec Hradiště zveřejňuje záměr nakládání s obecním majetkem.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 07.05.2019 do 22.05.2019
Veřejná vyhláška č.j.: DOP/3092/2019-Bo
Sravební povolení
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 30.04.2019 do 15.05.2019
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |