Archiv

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 30.06.2014 do 09.07.2014
Usnesení SPÚ č.j.:267836/2014
Usnesení Státního pozemkového úřadu.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 20.06.2014 do 07.07.2014
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 27.05.2014 do 05.06.2014
Svoz velkoobjemového odpadu květen 2014
Informace o svozu svozu velkoobjemového odpadu.
Aktuální do 02.06.2014
Oznámení o době a místě konání voleb
OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 07.05.2014 do 25.05.2014
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 24.03.2014 do 24.05.2014
Oznámení
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 08.04.2014 do 24.05.2014
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu 23. a 24. května 2014
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 11.04.2014 do 24.05.2014
Výzva
Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 22.04.2014 do 22.05.2014
Návrh rozpočtu 2014 - Svazek obcí
Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 06.05.2014 do 21.05.2014
Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2013
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství za rok 2013
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 06.05.2014 do 21.05.2014
Veřejná vyhláška Finanční úřad
Veřejná vyhláška č.j.: 999573/14/2300-14400-403207
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 06.05.2014 do 21.05.2014
Pozvánka
Pozvánka na slavnostní zahájení národní putovní výstavy Má vlast cestami proměn 2014.
Aktuální do 10.05.2014
Oznámení OÚ
Oznámení o povinném očkování psů.
Aktuální do 26.04.2014
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 02.04.2014 do 10.04.2014
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 02.04.2014 do 10.04.2014
Výzva
Obec Hradiště Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava místní komunikace“
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 20.03.2014 do 07.04.2014
Rozhodnutí č.j.:SPU 099052/2014
Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 20.03.2014 do 04.04.2014
Veřejná vyhláška č.j.RR/1407/14
o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 18.03.2014 do 03.04.2014
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 29.01.2014 do 07.02.2014
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |