Archiv

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do EP 24. a 25.5.2019
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 08.04.2019 do 25.05.2019
Oznámení o době a místě konání voleb do EP ve dnech 24. – 25.5.2019
OÚ Hradiště vydává oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. – 25. května 2019
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 09.05.2019 do 25.05.2019
Záměr nakládání s obecním majetkem z 7.5.2019
Obec Hradiště zveřejňuje záměr nakládání s obecním majetkem.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 07.05.2019 do 22.05.2019
Veřejná vyhláška č.j.: DOP/3092/2019-Bo
Sravební povolení
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 30.04.2019 do 15.05.2019
Veřejná vyhláška č.j.: DOP/3093/2019-Bo
Stavební povolení
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 30.04.2019 do 15.05.2019
Nebezpečný odpad 15.5.2019
Informace o svozu nebezpečného odpadu.
Aktuální do 15.05.2019
Oznámení č.j.: SPU 139224/2019/Šr.
Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 11.04.2019 do 12.05.2019
Návrh rozpočtu svazku obcí 2019
Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na rok 2019
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 12.04.2019 do 12.05.2019
Veřejná vyhláška OÚ Hradiště ze dne 25.4.2019
Veřejná vyhláška OÚ Hradiště o možnosti převzít písemnost ze dne 25.4.2019
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 25.04.2019 do 10.05.2019
Veřejná vyhláška OÚ Hradiště ze dne 25.4.2019 č.2
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 25.04.2019 do 10.05.2019
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Svazek obcí
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 01.04.2019 do 01.05.2019
Informace pro vlastníky lesa č.j.: PK-ŽP/22090/18
Informace pro vlastníky lesa - kůrovec
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 23.11.2018 do 30.04.2019
Návrh závěrečného účtu 2018
Návrh závěrečného účtu Obce Hradiště za rok 2018
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 13.03.2019 do 26.04.2019
Pozvánka ZO 25.4.2019
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 15.04.2019 do 25.04.2019
Zahájení aktualizace BPEJ č.j.: SPU 109647/2019/Šr.
Zahájení aktualizace BPEJ v části katastrálního území Hradiště u Kasejovice
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 20.03.2019 do 05.04.2019
Veřejná vyhláška č.j.: DOP/1074/2019-Bo
Oznámení o zahájení stavebního řízení
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 19.02.2019 do 15.03.2019
Oznámení č.j.: 33/19
Oznámení o zveřejnění dokumentů o hospodaření - Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 01.02.2019 do 01.03.2019
Změna jízdních řádů od 9.12.2018
Informace o změnách jízdních řádů
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 09.12.2018 do 28.02.2019
Veřejná vyhláška č.j.: DOP/1020/2019 - Bo
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 13.02.2019 do 28.02.2019
Pozvánka ZO 26.02.2019
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 14.02.2019 do 26.02.2019
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |