Archiv

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Veřejnoprávní smlouva
Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Hradiště a městem Kasejovice.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 15.09.2011 do 30.09.2011
Veřejná vyhláška
OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ ZADÁNÍ ÚZEMÍHO PLÁNU HRADIŠTĚ č.j.: VŽP/2267/2011-Vět
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 28.07.2011 do 14.09.2011
Oznámení
Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Plzeň-jih, oznamuje všem vlastníkům pozemků a účastníkům řízení dle § 5 zákona č. 139/2002 Sb. v platném znění šetření průběhu hranic pozemků.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 12.08.2011 do 26.08.2011
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o doručení pozvánky podle § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 12.08.2011 do 26.08.2011
Pozvánka
na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 17.08.2011 do 25.08.2011
Územní rozhodnutí
Územní rozhodnutí „ Kulturní a sportovní centrum Bezděkov“, č.j.:160/2010/Výst.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 01.08.2011 do 15.08.2011
Usnesení
Usnesení - Kulturní a sportovní centrum Bezděkov, č.j.: MK/160 b)/2010/Výst.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 15.07.2011 do 30.07.2011
Divadelní představení pro děti
Sokol hledá divadelní tvář
Aktuální do 25.07.2011
Pozvánka
na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 17.06.2011 do 27.06.2011
Velkoobjemový odpad
Informace o sběru velkoobjemového odpadu.
Aktuální do 04.06.2011
Pozvánka
na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 13.05.2011 do 25.05.2011
Nebezpečný odpad
Informace o svozu nebezpečného odpadu.
Aktuální do 17.05.2011
Dražební vyhláška
Usnesení - dražební vyhláška č.j.: 121 EX 743208-36
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 27.04.2011 do 12.05.2011
Veřejně prospěšné práce
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociálni fond naší obci?
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 01.02.2011 do 03.03.2011
Veřejnoprávní smlouva
Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Hradiště a městem Kasejovice.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 07.02.2011 do 22.02.2011
Pozvánka
na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 25.01.2011 do 02.02.2011
Veřejnoprávní smlouva
Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Hradiště a městem Kasejovice.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 07.01.2011 do 24.01.2011
Návrh rozpočtu na rok 2011
Návrh Rozpočtu obce Hradiště na rok 2011.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 15.12.2010 do 30.12.2010
Veřejná vyhláška
o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, datu a místě konání veřejného projednání a zveřejnění dokumentace
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 27.10.2010 do 17.12.2010
Pozvánka
na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 02.12.2010 do 09.12.2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |