Archiv

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Pozvánka
na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 12.11.2010 do 19.11.2010
Okleštění stromoví
Informace o okleštění stromoví.
Aktuální do 15.11.2010
Informace
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Hradiště.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 01.11.2010 do 10.11.2010
Oznámení
o místě a době konání voleb.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 30.09.2010 do 15.10.2010
Svoz nebezpečného odpadu
Informace o svozu nebezpečného odpadu.
Aktuální do 14.10.2010
Oznámení
O změně sídla ÚP Plzeň – jih, státní sociální podpory.
Aktuální do 30.09.2010
Informace
o připravovaném Strukturálním šetření v zemědělství.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 06.09.2010 do 21.09.2010
Informace
o počtu a sídle volebních okrsků a jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 06.09.2010 do 21.09.2010
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 09.09.2010 do 16.09.2010
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
pro ŘÁDNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE a pro VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČEASKÉ REPUBLIKY konaných ve dnech 15. a 16. října 2010.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 12.08.2010 do 27.08.2010
Oznámení
Oznámení Obecního úřadu Hradiště o stanovení počtu podpisů na petici k podpoře nezávislých kandidátů či sdružení nezávislých kandidátů.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 22.07.2010 do 06.08.2010
Záměr
Záměr prodeje pozemku.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 22.07.2010 do 06.08.2010
Záměr
Záměr směny pozemku.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 22.07.2010 do 06.08.2010
Záměr
Záměr prodeje nemovitosti.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 22.07.2010 do 06.08.2010
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 17.06.2010 do 25.06.2010
Rozhodnutí
Stavební povolení.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 18.05.2010 do 03.06.2010
Vyhláška
Vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2010.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 30.04.2010 do 31.05.2010
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 29.04.2010 do 08.05.2010
Jmenování
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 07.04.2010 do 06.05.2010
Oznámení
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 20.04.2010 do 05.05.2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |