Archiv

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
OBEZŘETNOST SE VYPLÁCÍ
V rámci realizace Krajského projektu prevence kriminality 2014 "Plzeňský kraj - Obezřetnost se vyplácí" vydala organizace Člověk v tísni, o.p.s. příručku Obezřetnost se vyplácí, která se snaží upozornit na riziková jednání a situace, do kterých se může dostat kdokoli z nás. Kromě popisu rizik spojených se zprostředkováním půjček se tak obyvatelé Plzeňského kraje mohou v příručce dočíst například o problémech spojených s exekucí, oddlužením nebo s nákupem na předváděcích akcích.
Aktuální do 31.12.2016
Pozvánka ZO 14.12.2016
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 05.12.2016 do 14.12.2016
Opatření obecné povahy č.j.: DOP/23605/2016-BoM
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 28.11.2016 do 13.12.2016
Návrh rozpočtu 2017
Návrh rozpočtu obce Hradiště na rok 2017.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 28.11.2016 do 13.12.2016
Kůrovci - vážná hrozba pro smrkové lesy
Leták k problematice výskytu kůroce.
Aktuální do 01.12.2016
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 16.11.2016 Hradiště
Oznámení ČEZ Distribuce a.s.
Aktuální do 16.11.2016
POZVÁNÍ NA BESEDY
Obecní úřad HRADIŠTĚ zve občany na besedy.
Aktuální do 08.11.2016
Přerušení dodávek elektřiny 26.10.2016 Hradiště
Oznámení ČEZ Distribuce a.s.
Aktuální do 26.10.2016
Veřejná vyhláška č.j.: DOP/19953/2016-Smo
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 12.10.2016 do 26.10.2016
Pozvánka ZO 20.10.2016
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 12.10.2016 do 20.10.2016
Oznámení o místě a době konání voleb 7. a 8.10.2016
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA PLZEŇSKÉHO KRAJE A DO SENÁTU PARLAMENTU ČR, konané ve dnech 7. října 2016 a 8. října 2016 (Případné druhé kolo voleb do senátu parlamentu ČR 14. a 15. října 2016)
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 20.09.2016 do 17.10.2016
Veletrhu MODERNÍ DŮM A BYT & ŽENA A DOMOV & ŽIVA 2016 v Plzni
Tato největší plzeňská akce se koná již podesáté ve dnech 14. - 16. října 2016 v hale TJ Lokomotiva (ul. Úslavská) v Plzni.
Aktuální do 16.10.2016
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - 2016
Volby do zastupitelsa Plzeňského kraje a do Senátu PSČR
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 02.08.2016 do 15.10.2016
Jmenování zapisovatelů okrskové volební komise - volby 7. a 8.10.2016
Volby do zastupitelsa Plzeňského kraje a do Senátu PSČR
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 23.08.2016 do 08.10.2016
Opatření obecné povahy č.j.: DOP/15983/2016-Smo
Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 21.09.2016 do 06.10.2016
PODZIMNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 2016
Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství pořádá pravidelný podzimní svoz nebezpečného odpadu.
Aktuální do 06.10.2016
Dražební vyhláška č.j.: 23 E 21/2014 - 98
Rozhodnutí Okresního soudu v Klatovech.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 01.09.2016 do 27.09.2016
Usnesení - dražební vyhláška č.j.: 121 EX 1635/06-81
Usnesení soudního exekutora.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 28.07.2016 do 15.09.2016
Kotlíkové dotace - semináře 2016
Krajský úřad Plzeňského kraje ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR a s ORP v Plzeňském kraji připravil pro občany informační semináře ke kotlíkovým dotacím.
Aktuální do 14.09.2016
Pozvánka ZO 9.8.2016
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 29.07.2016 do 09.08.2016
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |