Archiv

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Dražební vyhláška č.j.: 23 E 21/2014-92
Usnesení - dražební vyhláška
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 27.06.2016 do 03.08.2016
Záměr pachtu KN 1292
Obec Hradiště zveřejňuje záměr zemědělského pachtu pozemku Obce Hradiště parc.číslo KN 1292.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 13.06.2016 do 13.07.2016
Veřejná vyhláška č.j.: ŽP/10619/16
Veřejná vyhláška č.j.: ŽP/10619/16 - Oznámení o zahájení řízení o výjimce ze zákazů u zvláště chráněného živočicha bobra evrpského (Castor fiber).
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 14.06.2016 do 29.06.2016
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání opatření obecné povahy 31.5.2016
Obecní úřad Hradiště v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 01.06.2016 do 16.06.2016
Pozvánka ZO 7.6.2016
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 27.05.2016 do 07.06.2016
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 4.6.2016
Informace o svozu velkoobjemového odpadu.
Aktuální do 04.06.2016
Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2015
Návrh závěrečného účtu - Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství - za rok 2015 včetně příloh.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 05.05.2016 do 20.05.2016
Nebezpečný odpad 5.5.2016
Jarní svoz nebezpečného odpadu.
Aktuální do 05.05.2016
Pozvánka ZO 12.4.2016
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 30.03.2016 do 12.04.2016
Přerušení dodávky elektřiny 6.4.2016 - Bezděkově
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 6.4.2016 v Bezděkově
Aktuální do 06.04.2016
NĚKOLIK RAD A INFORMACÍ O KONTROLE a ČIŠTĚNÍ SPALINOVÝCH CEST V DOMÁCNOSTECH 201
Důležité informace od Hasičského záchranného sboru ke kontrolám a čištění spalinových cest.
Aktuální do 31.03.2016
Informace o změnách na rok 2016 - občanské průkazy, pasy, výzvy a kontakty
Ministerstvo vnitra informuje o některých změnách zákonů.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 08.12.2015 do 31.03.2016
Usnesení Č.j. 108 EX 02761/14-085
Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 23.02.2016 do 23.03.2016
NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ VE ZJEDNODUŠENÉM ÚZEMNÍM ŘÍZENÍ č.j.:MK/122/2016/Výst.
Pro umístění přístavby: „REVITALIZACE RYBNÍKA V k.ú. HRADIŠTĚ NA p.p.č. 108“
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 19.02.2016 do 05.03.2016
NĚKOLIK RAD A INFORMACÍ PRO TOPNOU SEZÓNU 2015
Informace pro zvýšení bezpečnosti v topné sezóně 2015.
Aktuální do 01.03.2016
NĚKOLIK RAD A INFORMACÍ O KONTROLE a ČIŠTĚNÍ SPALINOVÝCH CEST V DOMÁCNOSTECH
Ibformace pro zvýšení bezpečnosti při topení.
Aktuální do 01.03.2016
Veřejná vyhláška č.j.:012942/2016/KUSK
Veřejná vyhláška - oznámení, že byl zpracován Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období (únor 2012 – leden 2016)
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 29.01.2016 do 29.02.2016
Záměr zemědělského pachtu pozemků Obce Hradiště 2016
Obec Hradiště zveřejňuje záměr nakládání s obecním majetkem.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 01.02.2016 do 29.02.2016
Dražební vyhláška č.j.: 112 EX 369/13 - 44
USNESENÍ O NAŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉ DRAŽBY
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 01.12.2015 do 11.02.2016
Pozvánka ZO 4.2.2016
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 25.01.2016 do 04.02.2016
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |