Archiv

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Oznámení o době a místě konání voleb do PSPČR 2017
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 20. a 21.10.2017
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 04.10.2017 do 21.10.2017
Veřejná vyhláška č.j.:55197/2017-MZE-16212
Opatření obecné povahy - zastavení těžeb v lese.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 15.09.2017 do 15.10.2017
Pozvánka a volná vstupenka na veletrh Moderní dům a byt
Pozvánka na veletrh 13. - 15.10.2017
Aktuální do 15.10.2017
Pozvánka ZO 10.10.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 02.10.2017 do 10.10.2017
Nebezpečný odpad - říjen 2017
Informace o podzimním svozu nebezpečného odpadu, který proběhne 5.10.2017
Aktuální do 05.10.2017
Pozvánka ZO 15.8.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 04.08.2017 do 15.08.2017
Oznámení č.j.: DOP/4542/2017 - LoP
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 03.05.2017 do 31.07.2017
Rozhodnutí č.j.:DOP/5012/2017-LoP
Rozhodnutí o zajištění odstranění havarijního stavu silnice č.j.:DOP/5012/2017-LoP
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 16.06.2017 do 02.07.2017
Pozvánka ZO 14.6.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 06.06.2017 do 14.06.2017
Noc kostelů 2017
Srdečně zveme na Noc kostelů do Bezděkova 9.6.2017 od 18:00 hodin.
Aktuální do 09.06.2017
Návrh závěrečného účtu za rok 2016
Návrh závěrečného účtu Obce Hradiště za rok 2016
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 22.05.2017 do 05.06.2017
Veřejná vyhláška č.j.: 965936/17/2300-11460-401159
FÚ pro Plzeňský kraj - daň z nemovitostí na rok 2017
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 03.05.2017 do 29.05.2017
Pozvánka ZO 10.5.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 03.05.2017 do 10.05.2017
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku na roky 2018 - 2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na roky 2018 - 2019
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 30.03.2017 do 30.04.2017
Oznámení č.j.:OO-8/2017-406
Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitosí.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 22.02.2017 do 29.03.2017
Oznámení o obnově katastrálního operátu 2017
Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 22.02.2017 do 29.03.2017
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu č.j.: OO-8/2017-406
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 20.02.2017 do 22.03.2017
Veřejná vyhláška č.j.: DOP/3229/2017 - LoP
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 07.03.2017 do 22.03.2017
Opatření obecné povahy č.j.: ŽP/2292/17
Opatření obecné povahy, kterým se povoluje výjimka ze základních ochranných podmínek silně ohroženého zvláště chráněného druhu živočicha bobra evropského.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 20.02.2017 do 07.03.2017
Pozvánka ZO 15.2.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 07.02.2017 do 15.02.2017
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |