Archiv

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku na roky 2018 - 2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na roky 2018 - 2019
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 30.03.2017 do 30.04.2017
Oznámení č.j.:OO-8/2017-406
Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitosí.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 22.02.2017 do 29.03.2017
Oznámení o obnově katastrálního operátu 2017
Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 22.02.2017 do 29.03.2017
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu č.j.: OO-8/2017-406
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 20.02.2017 do 22.03.2017
Veřejná vyhláška č.j.: DOP/3229/2017 - LoP
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 07.03.2017 do 22.03.2017
Opatření obecné povahy č.j.: ŽP/2292/17
Opatření obecné povahy, kterým se povoluje výjimka ze základních ochranných podmínek silně ohroženého zvláště chráněného druhu živočicha bobra evropského.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 20.02.2017 do 07.03.2017
Pozvánka ZO 15.2.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 07.02.2017 do 15.02.2017
Opatření obecné povahy č.j.:ŽP/590/17
Návrh OOP vydané KÚPK Odbor životního prostředí.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 13.01.2017 do 28.01.2017
Opratření obecné povahy č.j.: DOP/23605/2016-BoM
Opratření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 11.01.2017 do 26.01.2017
OBEZŘETNOST SE VYPLÁCÍ
V rámci realizace Krajského projektu prevence kriminality 2014 "Plzeňský kraj - Obezřetnost se vyplácí" vydala organizace Člověk v tísni, o.p.s. příručku Obezřetnost se vyplácí, která se snaží upozornit na riziková jednání a situace, do kterých se může dostat kdokoli z nás. Kromě popisu rizik spojených se zprostředkováním půjček se tak obyvatelé Plzeňského kraje mohou v příručce dočíst například o problémech spojených s exekucí, oddlužením nebo s nákupem na předváděcích akcích.
Aktuální do 31.12.2016
Pozvánka ZO 14.12.2016
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 05.12.2016 do 14.12.2016
Opatření obecné povahy č.j.: DOP/23605/2016-BoM
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 28.11.2016 do 13.12.2016
Návrh rozpočtu 2017
Návrh rozpočtu obce Hradiště na rok 2017.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 28.11.2016 do 13.12.2016
Kůrovci - vážná hrozba pro smrkové lesy
Leták k problematice výskytu kůroce.
Aktuální do 01.12.2016
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 16.11.2016 Hradiště
Oznámení ČEZ Distribuce a.s.
Aktuální do 16.11.2016
POZVÁNÍ NA BESEDY
Obecní úřad HRADIŠTĚ zve občany na besedy.
Aktuální do 08.11.2016
Přerušení dodávek elektřiny 26.10.2016 Hradiště
Oznámení ČEZ Distribuce a.s.
Aktuální do 26.10.2016
Veřejná vyhláška č.j.: DOP/19953/2016-Smo
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 12.10.2016 do 26.10.2016
Pozvánka ZO 20.10.2016
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 12.10.2016 do 20.10.2016
Oznámení o místě a době konání voleb 7. a 8.10.2016
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA PLZEŇSKÉHO KRAJE A DO SENÁTU PARLAMENTU ČR, konané ve dnech 7. října 2016 a 8. října 2016 (Případné druhé kolo voleb do senátu parlamentu ČR 14. a 15. října 2016)
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 20.09.2016 do 17.10.2016
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |