Archiv

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Vyhláška
Pozemkového úřadu Plzeň-jih.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 28.01.2009 do 12.02.2009
Veřejná vyhláška - rozhodnutí
Veřejná vyhláška kterou se oznamuje rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zahorčičky ve smyslu § 11, odst. 5, zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 23.01.2009 do 09.02.2009
Pozvánka
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 08.01.2009 do 17.01.2009
Rozpočtový výhled - návrh
Rozpočtový výhled obce Hradiště na roky 2009, 2010, 2011.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 12.12.2008 do 27.12.2008
Návrh rozpočtu 2009
Návrh rozpočtu obce Hradiště na rok 2009.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 12.12.2008 do 27.12.2008
Oznámení - veřejná vyhláška
Oznámení - veřejná vyhláška Pozemkového úřadu Plzeň-jih.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 19.11.2008 do 04.12.2008
Výzva
VÝZVA KE KACENI A OKLESTĚNI STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ
Aktuální do 15.11.2008
Pozvánka
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 31.10.2008 do 08.11.2008
NAŘÍZENÍ č. 8/2008
NAŘÍZENÍ č. 8/2008 Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 22.10.2008 do 07.11.2008
ZDRAVOTNÍ ZKOUŠKY
Preventivní a diagnostické úkony u hospodářských zvířat.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 17.01.2008 do 31.10.2008
Výsledky voleb
Výsledky hlasování při volbách do Zastupitelstva kraje ve dnech 17.10.a 18.10.2008.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 22.10.2008 do 31.10.2008
Záměr
Záměr úpravy veřejného prostranství u kapličky v Hradišti p.č. 2135/1.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 01.10.2008 do 30.10.2008
Pozvánka
Pozvánka na seminář pro zemědělce se zaměřením na nově zaváděné legislativní požadavky na zemědělské hospodaření v oblasti rostlinné výroby.
Aktuální do 20.10.2008
Jmenování zapisovatelů pro volby
Jmenování zapisovatelů pro „Volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje“.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 04.09.2008 do 19.10.2008
Stanovení počtu členů
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 12.08.2008 do 19.10.2008
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o vydání Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 01.10.2008 do 15.10.2008
Oznámení
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 22.09.2008 do 07.10.2008
E-box sběrná nádoba
E-box - nídoba na sběr drobných nefunkčních elektronických zařízení je trvale umístěna před kanceláří OÚ.
Aktuální do 30.09.2008
Veřejnoprávní smlouva.
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kasejovice a obcí Hradiště
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 27.08.2008 do 11.09.2008
Informace
Informace o sběru velkoobjemového odpadu.
Aktuální do 25.08.2008
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |