Archiv

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 02.04.2014 do 10.04.2014
Výzva
Obec Hradiště Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava místní komunikace“
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 20.03.2014 do 07.04.2014
Rozhodnutí č.j.:SPU 099052/2014
Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 20.03.2014 do 04.04.2014
Veřejná vyhláška č.j.RR/1407/14
o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 18.03.2014 do 03.04.2014
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 29.01.2014 do 07.02.2014
Návrh rozpočtu 2014
Návrh rozpočtu obce Hradiště na rok 2014.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 16.01.2014 do 03.02.2014
Zápis - Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
Zápis z jednání Shromáždění zástupců dobrovolného svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství, konaného dne 2.5.2013 v aule Základní školy ve Štěnovicích.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 17.01.2014 do 02.02.2014
VEŘEJNÉ POHŘEBIŠTĚ BEZDĚKOV
Vzhledem k tomu, že se blíží konec sjednaného nájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti (k 31.12.2013), žádáme nájemce hrobových míst o aktualizaci údajů a informací, které se vztahují k pronájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti v Bezděkově.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 28.08.2013 do 31.12.2013
Veřejná vyhláška
o zahájení řízení o návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 07.11.2013 do 18.12.2013
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 04.12.2013 do 12.12.2013
Úžemní plán obce Hradiště
Veřejná vyhláška, oznámení vydání opatření obecné povahy č.1/2013 - ÚZEMNÍ PLÁN HRADIŠTĚ
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 07.11.2013 do 22.11.2013
Odstranění stromoví
ČEZ Distribuce - upozornění na odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.
Aktuální do 15.11.2013
Veřejná vyhláška
Oznámení odvolání veřejnou vyhláškou - Státní pozemkový úřad č.j.: SPU 450514/2013.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 25.10.2013 do 09.11.2013
Rozhodnutí
Rozhodnutí Státní pozemkový úřad č.j.: SPU 422947/2013
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 17.10.2013 do 01.11.2013
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 23.10.2013 do 31.10.2013
Veřejná vyhláška
oznámení o uložení písemnosti.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 10.10.2013 do 30.10.2013
Veřejná vyhláška
oznámení o uložení písemnosti.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 10.10.2013 do 30.10.2013
Přerušení dodávek elektřiny
ČEZ Distribuce a.s. oznamuje přerušení dodávky elektřiny.
Aktuální do 21.10.2013
Jmenování
Jmenování zapisovatelů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25. a 26.října 2013
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 30.09.2013 do 15.10.2013
Pozvánka na veletrh MODERNÍ DŮM A BYT & MODERNÍ ŽENA
Oznámení pro stavebníky a návštěvníky veletrhu MODERNÍ DŮM A BYT & MODERNÍ ŽENA v Plzni.
Aktuální do 13.10.2013
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |