Archiv

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Stanovení
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25. a 26.října 2013.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 25.09.2013 do 10.10.2013
Oznámení
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 25.09.2013 do 10.10.2013
Nebezpečný odpad
Informace o sběru nebezpečného odpadu.
Aktuální do 08.10.2013
Záměr pronájmu a prodeje
Obec Hradiště zveřejňuje záměr pronájmu a prodeje.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 10.09.2013 do 25.09.2013
Rozhodnutí
Rozhodnutí č.j.: MK/991/2012/Výst.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 03.09.2013 do 18.09.2013
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 20.08.2013 do 29.08.2013
Oznámení
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bezděkov u Kasejovic.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 26.07.2013 do 27.08.2013
Odvolání
Odvolání období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 09.08.2013 do 24.08.2013
Veřejná vyhláška
OZNÁMENÍ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU HRADIŠTĚ, č.j.:VŽP/2008/2013 - Vět
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 17.07.2013 do 22.08.2013
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 12.07.2013 do 23.07.2013
Zrušení nouzového stavu
Rozhodnutí o zrušení nouzového stavu.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 20.06.2013 do 05.07.2013
Veřejná vyhláška
o návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 20.05.2013 do 04.07.2013
Odvolání II. stupně povodňové aktivity - stavu pohotovosti
pro celé území Plzeňského kraje s platností od 18. 6. 2013 od 10:30 hodin
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 19.06.2013 do 04.07.2013
Nouzový stav
Vyhlášení nouzového stavu.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 03.06.2013 do 30.06.2013
Odvolání III. stupně povodňové aktivity - stav ohrožení
pro celé území Plzeňského kraje s platností od 12. 6. 2013 od 17:00 hodin
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 12.06.2013 do 27.06.2013
Vyhlášení II. stupně povodňové aktivity - stav pohotovosti
pro celé území Plzeňského kraje s platností od 12. 6. 2013 od 17:00 hodin
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 12.06.2013 do 27.06.2013
Nařízení SVS
Mimořádné nařízení Státní veterinární správy č.j.:SVS-2013-035318-P
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 03.06.2013 do 20.06.2013
Odvolání
Odvolání III. stupně povodňové aktivity - stav ohrožení.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 05.06.2013 do 20.06.2013
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU HRADIŠTĚ
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 30.04.2013 do 14.06.2013
Veřejná vyhláška - Stavební povolení
Stavební povolení stavby „Polní cesty Lnáře SR32“.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 30.05.2013 do 14.06.2013
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |