Archiv

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Oznámení
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 08.04.2014 do 24.05.2014
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu 23. a 24. května 2014
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 11.04.2014 do 24.05.2014
Výzva
Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 22.04.2014 do 22.05.2014
Návrh rozpočtu 2014 - Svazek obcí
Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 06.05.2014 do 21.05.2014
Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2013
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství za rok 2013
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 06.05.2014 do 21.05.2014
Veřejná vyhláška Finanční úřad
Veřejná vyhláška č.j.: 999573/14/2300-14400-403207
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 06.05.2014 do 21.05.2014
Pozvánka
Pozvánka na slavnostní zahájení národní putovní výstavy Má vlast cestami proměn 2014.
Aktuální do 10.05.2014
Oznámení OÚ
Oznámení o povinném očkování psů.
Aktuální do 26.04.2014
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 02.04.2014 do 10.04.2014
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 02.04.2014 do 10.04.2014
Výzva
Obec Hradiště Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava místní komunikace“
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 20.03.2014 do 07.04.2014
Rozhodnutí č.j.:SPU 099052/2014
Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 20.03.2014 do 04.04.2014
Veřejná vyhláška č.j.RR/1407/14
o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 18.03.2014 do 03.04.2014
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 29.01.2014 do 07.02.2014
Návrh rozpočtu 2014
Návrh rozpočtu obce Hradiště na rok 2014.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 16.01.2014 do 03.02.2014
Zápis - Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
Zápis z jednání Shromáždění zástupců dobrovolného svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství, konaného dne 2.5.2013 v aule Základní školy ve Štěnovicích.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 17.01.2014 do 02.02.2014
VEŘEJNÉ POHŘEBIŠTĚ BEZDĚKOV
Vzhledem k tomu, že se blíží konec sjednaného nájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti (k 31.12.2013), žádáme nájemce hrobových míst o aktualizaci údajů a informací, které se vztahují k pronájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti v Bezděkově.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 28.08.2013 do 31.12.2013
Veřejná vyhláška
o zahájení řízení o návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 07.11.2013 do 18.12.2013
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 04.12.2013 do 12.12.2013
Úžemní plán obce Hradiště
Veřejná vyhláška, oznámení vydání opatření obecné povahy č.1/2013 - ÚZEMNÍ PLÁN HRADIŠTĚ
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 07.11.2013 do 22.11.2013
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |