Archiv

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Rozhodnutí
Rozhodnutí změna stavby před jejím dokončením.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 25.05.2012 do 12.06.2012
Velkoobjemový odpad
INFORMACE O SBĚRU VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU V NAŠICH OBCÍCH
Aktuální do 09.06.2012
Oznámení
Oznámení o přerušení dodávek elektřiny.
Aktuální do 05.06.2012
Návrh výroku rozhodnutí
Návrh výroku rozhodnutí č.j.MK/315/2012/Výst.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 03.05.2012 do 19.05.2012
Pozvánka
na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 07.05.2012 do 17.05.2012
Dražební vyhláška
Dražební vyhláška č.j.:025 Ex 3887/05-47.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 21.03.2012 do 16.05.2012
Dražební vyhláška
Dražební vyhláška č.j.:025 Ex 3887/05-48.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 21.03.2012 do 16.05.2012
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška FÚ Blovice č.j.:16899/12/141970401050
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 10.04.2012 do 16.05.2012
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška č.j.:DOP/708/2012-Cas
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 25.04.2012 do 10.05.2012
Návrh výroku rozhodnutí
Návrh výroku rozhodnutí č.j.: MK/265/2012/Výst.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 12.04.2012 do 28.04.2012
Pozvánka na jednání Shromáždění zástupců svazku
Pozvánka na jednání Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 28.03.2012 do 24.04.2012
Záměr
Záměr obce Hradiště č.j.:2/2012
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 02.04.2012 do 18.04.2012
Výzva
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dodávka a montáž sociální buňky (sanitárního kontejneru) muži - ženy"
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 29.03.2012 do 15.04.2012
Záměr
Záměr obce Hradiště č.j.:1/2012
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 29.03.2012 do 14.04.2012
Návrh závěrečného účtu svazku
Návrh závěrečného účtu svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství za rok 2011.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 15.03.2012 do 31.03.2012
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku za rok 2011
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na rok 2011.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 15.03.2012 do 31.03.2012
Pozvánka
na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 08.03.2012 do 20.03.2012
Oznámení
Oznámení pro zájemce o zpracování pokácených stromů z probírky a údržby břehového porostu.
Aktuální do 16.03.2012
Návrh rozpočtu Svazku obcí na rok 2012
Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na rok 2012
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 10.01.2012 do 27.01.2012
Zdravotní zkoušky
Zdravotní zkoušky - preventivní a diagnostické úkony u hospodářských zvířat -KVS, č. j.: SVS/121/2012-KVSP.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 12.01.2012 do 27.01.2012
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |