Archiv

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Pozvánka
na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 11.01.2012 do 19.01.2012
Návrh rozpočtu 2012
Návrh rozpočtu Obce Hradiště na rok 2012
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 14.12.2011 do 15.01.2012
Oznámení č.1/2011
Obec Hradiště v souladu s §39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. zveřejňuje záměr.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 21.12.2011 do 06.01.2012
Informace pro občany pro rok 2012
Informace pro občany o Obecně závazné vyhlášce č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o Třídění odpadů v obci Hradiště.
Aktuální do 31.12.2011
Anketa
Soutěž o nejhezčí vánoční strom měst a obcí v ČR 2011.
Aktuální do 30.12.2011
Pozvánka
na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 20.12.2011 do 30.12.2011
Výzva občanům
Výzva občanům Hradiště, Bezděkova a zahorčiček k podání připomínek k Územnímu plánu.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 22.12.2010 do 22.12.2011
Nařízení Státní veterinární správy
Nařízení Státní veterinární správy č.j.:SVS/6210/2011.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 29.11.2011 do 16.12.2011
Pozvánka
na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 07.12.2011 do 15.12.2011
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška č.j.:207097/2011-MZE-130727
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 16.11.2011 do 02.12.2011
Oznámení ČEZ
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie.
Aktuální do 30.11.2011
Pozvánka
Pozvánka na PŘEDVÁDĚNÍ ADVENTNÍCH A VÁNOČNÍCH DEKORACÍ.
Aktuální do 25.11.2011
Pozvánka
Pozvánka na tradiční setkání důchodců v Kasejovicích.
Aktuální do 23.11.2011
Výtva ČEZ Distribuce a.s.
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.
Aktuální do 15.11.2011
Pozvánka
na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 20.10.2011 do 28.10.2011
Veřejnoprávní smlouva
Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Hradiště a městem Kasejovice.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 15.09.2011 do 30.09.2011
Veřejná vyhláška
OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ ZADÁNÍ ÚZEMÍHO PLÁNU HRADIŠTĚ č.j.: VŽP/2267/2011-Vět
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 28.07.2011 do 14.09.2011
Oznámení
Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Plzeň-jih, oznamuje všem vlastníkům pozemků a účastníkům řízení dle § 5 zákona č. 139/2002 Sb. v platném znění šetření průběhu hranic pozemků.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 12.08.2011 do 26.08.2011
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o doručení pozvánky podle § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 12.08.2011 do 26.08.2011
Pozvánka
na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 17.08.2011 do 25.08.2011
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |