Archiv

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Záměr
Záměr obce Hradiště č.j.:2/2012
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 02.04.2012 do 18.04.2012
Výzva
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dodávka a montáž sociální buňky (sanitárního kontejneru) muži - ženy"
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 29.03.2012 do 15.04.2012
Záměr
Záměr obce Hradiště č.j.:1/2012
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 29.03.2012 do 14.04.2012
Návrh závěrečného účtu svazku
Návrh závěrečného účtu svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství za rok 2011.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 15.03.2012 do 31.03.2012
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku za rok 2011
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na rok 2011.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 15.03.2012 do 31.03.2012
Pozvánka
na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 08.03.2012 do 20.03.2012
Oznámení
Oznámení pro zájemce o zpracování pokácených stromů z probírky a údržby břehového porostu.
Aktuální do 16.03.2012
Návrh rozpočtu Svazku obcí na rok 2012
Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na rok 2012
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 10.01.2012 do 27.01.2012
Zdravotní zkoušky
Zdravotní zkoušky - preventivní a diagnostické úkony u hospodářských zvířat -KVS, č. j.: SVS/121/2012-KVSP.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 12.01.2012 do 27.01.2012
Pozvánka
na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 11.01.2012 do 19.01.2012
Návrh rozpočtu 2012
Návrh rozpočtu Obce Hradiště na rok 2012
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 14.12.2011 do 15.01.2012
Oznámení č.1/2011
Obec Hradiště v souladu s §39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. zveřejňuje záměr.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 21.12.2011 do 06.01.2012
Informace pro občany pro rok 2012
Informace pro občany o Obecně závazné vyhlášce č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o Třídění odpadů v obci Hradiště.
Aktuální do 31.12.2011
Anketa
Soutěž o nejhezčí vánoční strom měst a obcí v ČR 2011.
Aktuální do 30.12.2011
Pozvánka
na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 20.12.2011 do 30.12.2011
Výzva občanům
Výzva občanům Hradiště, Bezděkova a zahorčiček k podání připomínek k Územnímu plánu.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 22.12.2010 do 22.12.2011
Nařízení Státní veterinární správy
Nařízení Státní veterinární správy č.j.:SVS/6210/2011.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 29.11.2011 do 16.12.2011
Pozvánka
na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 07.12.2011 do 15.12.2011
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška č.j.:207097/2011-MZE-130727
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 16.11.2011 do 02.12.2011
Oznámení ČEZ
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie.
Aktuální do 30.11.2011
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |