Archiv

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Nařízení
Nařízení Státní veterinární správy - katarální horečka.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 09.03.2009 do 24.03.2009
Oznámení
Oznámení Pozemkového úřadu Plzeň-jih.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 25.02.2009 do 12.03.2009
Veřejně prospěšné práce I
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 01.12.2008 do 28.02.2009
Pozvánka
Pozvánka na jednání Shromáždění zástupců Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 09.02.2009 do 24.02.2009
Veřejná vyhláška
o zahájení pozemkové úpravy v katastrálním území Bezděkov u Kasejovic, obec Hradiště
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 03.02.2009 do 18.02.2009
Vyhláška
Pozemkového úřadu Plzeň-jih.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 28.01.2009 do 12.02.2009
Veřejná vyhláška - rozhodnutí
Veřejná vyhláška kterou se oznamuje rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zahorčičky ve smyslu § 11, odst. 5, zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 23.01.2009 do 09.02.2009
Pozvánka
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 08.01.2009 do 17.01.2009
Rozpočtový výhled - návrh
Rozpočtový výhled obce Hradiště na roky 2009, 2010, 2011.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 12.12.2008 do 27.12.2008
Návrh rozpočtu 2009
Návrh rozpočtu obce Hradiště na rok 2009.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 12.12.2008 do 27.12.2008
Oznámení - veřejná vyhláška
Oznámení - veřejná vyhláška Pozemkového úřadu Plzeň-jih.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 19.11.2008 do 04.12.2008
Výzva
VÝZVA KE KACENI A OKLESTĚNI STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ
Aktuální do 15.11.2008
Pozvánka
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 31.10.2008 do 08.11.2008
NAŘÍZENÍ č. 8/2008
NAŘÍZENÍ č. 8/2008 Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 22.10.2008 do 07.11.2008
ZDRAVOTNÍ ZKOUŠKY
Preventivní a diagnostické úkony u hospodářských zvířat.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 17.01.2008 do 31.10.2008
Výsledky voleb
Výsledky hlasování při volbách do Zastupitelstva kraje ve dnech 17.10.a 18.10.2008.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 22.10.2008 do 31.10.2008
Záměr
Záměr úpravy veřejného prostranství u kapličky v Hradišti p.č. 2135/1.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 01.10.2008 do 30.10.2008
Pozvánka
Pozvánka na seminář pro zemědělce se zaměřením na nově zaváděné legislativní požadavky na zemědělské hospodaření v oblasti rostlinné výroby.
Aktuální do 20.10.2008
Jmenování zapisovatelů pro volby
Jmenování zapisovatelů pro „Volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje“.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 04.09.2008 do 19.10.2008
Stanovení počtu členů
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 12.08.2008 do 19.10.2008
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |