Archiv

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Vyhláška
Vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2010.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 30.04.2010 do 31.05.2010
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 29.04.2010 do 08.05.2010
Jmenování
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 07.04.2010 do 06.05.2010
Oznámení
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 20.04.2010 do 05.05.2010
Záměr
Záměr prodeje pozemku.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 07.04.2010 do 22.04.2010
Veřejná vyhláška
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 31.03.2010 do 15.04.2010
Nařízení
Nařízení č.1/2010 Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 31.03.2010 do 15.04.2010
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 28. a 29. května 2010.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 26.03.2010 do 11.04.2010
Změna daně z nemovitostí od 1.1.2010
Informace v souvislosti se změnami daně z nemovitosti na rok 2010.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 02.02.2010 do 02.04.2010
Výzva občanům obcí Hradiště, Bezděkova a Zahorčiček
OÚ Hradiště vyzívá občany k připomínkování Územního plánu obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 12.02.2010 do 31.03.2010
Vyhlášení platnosti
obnoveného katastrálního operátu.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 12.03.2010 do 27.03.2010
Vyhláška
Oznámení o ustanovení opatrovníkem.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 02.03.2010 do 17.03.2010
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška, Pozemkový úřad Plzeň-jih, vydání rozhodnutí.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 11.02.2010 do 26.02.2010
Návrh rozpočtu 2010 Svazku obcí
Návrh rozpočtu 2010 Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 08.02.2010 do 23.02.2010
Vyúčtování rozpočtu
Vyúčtování rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství - 2009
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 02.02.2010 do 16.02.2010
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ
OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMÍHO PLÁNU NEZDŔEV
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 27.01.2010 do 12.02.2010
Rozpočtový výhled obce 2010-2012
Rozpočtový výhled obce Hradiště na roky 2010-2012.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 20.01.2010 do 05.02.2010
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 28.01.2010 do 05.02.2010
Návrh rozpočtu na rok 2010
Vávrh rozpočtu obce Hradiště na rok 2010.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 18.01.2010 do 02.02.2010
Záměr
Záměr prodeje nemovitosti v k.ú. Hradiště
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 08.12.2009 do 31.01.2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |