Archiv

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Oznámení
VE DNECH 6.6. až 7.6.2009 SE USKUTEČNÍ V NAŠICH OBCÍCH SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Aktuální do 07.06.2009
Vyhláška
VYMĚŘENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2009
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 15.04.2009 do 15.05.2009
Oznámení
Svoz nebezpečného odpadu.
Aktuální do 12.05.2009
Jmenování zapisovatelů pro volby
Jmenování zapisovatelů pro „Volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU“, na území ČR konané ve dnech 5.června 2009 a 6.června 2009.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 23.04.2009 do 08.05.2009
Oznámení
o době a místě konání voleb do EVROPSKÉHO PARLAMENTU.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 23.04.2009 do 08.05.2009
Stanovení počtu členů
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 06.04.2009 do 21.04.2009
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 03.04.2009 do 18.04.2009
Nařízení
Nařízení č. 1/2009 Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 26.03.2009 do 10.04.2009
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 20.03.2009 do 27.03.2009
Nařízení
Nařízení Státní veterinární správy - katarální horečka.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 09.03.2009 do 24.03.2009
Oznámení
Oznámení Pozemkového úřadu Plzeň-jih.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 25.02.2009 do 12.03.2009
Veřejně prospěšné práce I
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 01.12.2008 do 28.02.2009
Pozvánka
Pozvánka na jednání Shromáždění zástupců Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 09.02.2009 do 24.02.2009
Veřejná vyhláška
o zahájení pozemkové úpravy v katastrálním území Bezděkov u Kasejovic, obec Hradiště
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 03.02.2009 do 18.02.2009
Vyhláška
Pozemkového úřadu Plzeň-jih.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 28.01.2009 do 12.02.2009
Veřejná vyhláška - rozhodnutí
Veřejná vyhláška kterou se oznamuje rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zahorčičky ve smyslu § 11, odst. 5, zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 23.01.2009 do 09.02.2009
Pozvánka
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 08.01.2009 do 17.01.2009
Rozpočtový výhled - návrh
Rozpočtový výhled obce Hradiště na roky 2009, 2010, 2011.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 12.12.2008 do 27.12.2008
Návrh rozpočtu 2009
Návrh rozpočtu obce Hradiště na rok 2009.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 12.12.2008 do 27.12.2008
Oznámení - veřejná vyhláška
Oznámení - veřejná vyhláška Pozemkového úřadu Plzeň-jih.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 19.11.2008 do 04.12.2008
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |