Archiv

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 21.02.2008 do 28.02.2008
Evropský sociální fond a naše obec
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 08.02.2008 do 23.02.2008
Vyúčtování rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih
Vyúčtování rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství roku 2007
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 29.01.2008 do 13.02.2008
Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih
Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na rok 2008
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 29.01.2008 do 13.02.2008
Oznámení
schváleného plánu spoečenských zařízení KPÚ v k.ú.Zahorčičky.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 03.12.2007 do 19.12.2007
Oznámení
Pozemkového úřadu Plzeň-jih.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 03.12.2007 do 19.12.2007
Pozvánka
na zasedání zastupitelstva.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 28.11.2007 do 13.12.2007
Upozornění
Na vypnutí elektrické energie 4.12.2007
Aktuální do 04.12.2007
Výzva
Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů
Aktuální do 01.12.2007
Upozornění
Pro majitele a uživatele pozemků na dodržování povinností vyplývající ze zákona č.458/2000Sb.
Aktuální do 01.12.2007
Žádost
o připomínky k návrhu na zařazení lokalit/y CZ0424125 - Doupovské hory do národního seznamu.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 15.11.2007 do 30.11.2007
Veřejná vyhláška
O vytýčení a předání nových vlastnických pozemků dle schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy v Hradišti u Kasejovic.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 08.11.2007 do 23.11.2007
Nařízení KVS
Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – katarální horečky ovcí.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 05.11.2007 do 21.11.2007
Záměr
Obec HRADIŠTĚ zveřejňuje záměr pronájmu obecního pozemku.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 01.11.2007 do 15.11.2007
Oznámení
o vyložení soupisu nároků vlastníků při komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Zahorčičkv na dobu 15 dnů ode dne vyvěšení na místně příslušném Obecním úřadě v Hradišti.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 29.10.2007 do 13.11.2007
Oznámení
o svozu nebezpečného odpadu 26.10.2007.
Aktuální do 26.10.2007
Pozvánka
na zasedání zastupitelstva.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 04.10.2007 do 13.10.2007
Oznámení
o svozu plastového odpadu.
Aktuální do 01.10.2007
Oznámení
o zveřejnění předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v oblasti povodí Horní Vltavy a VÝZVA K PŘIPOMÍNKÁM VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ VODY
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 01.04.2007 do 30.09.2007
NAŘÍZENÍ č. 6/2007 KVS pro Plzeňský kraj
NAŘÍZENÍ č. 6/2007 KVS pro Plzeňský kraj
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 13.09.2007 do 28.09.2007
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |