Archiv

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Veřejná vyhláška
O vytýčení a předání nových vlastnických pozemků dle schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy v Hradišti u Kasejovic.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 08.11.2007 do 23.11.2007
Nařízení KVS
Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – katarální horečky ovcí.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 05.11.2007 do 21.11.2007
Záměr
Obec HRADIŠTĚ zveřejňuje záměr pronájmu obecního pozemku.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 01.11.2007 do 15.11.2007
Oznámení
o vyložení soupisu nároků vlastníků při komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Zahorčičkv na dobu 15 dnů ode dne vyvěšení na místně příslušném Obecním úřadě v Hradišti.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 29.10.2007 do 13.11.2007
Oznámení
o svozu nebezpečného odpadu 26.10.2007.
Aktuální do 26.10.2007
Pozvánka
na zasedání zastupitelstva.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 04.10.2007 do 13.10.2007
Oznámení
o svozu plastového odpadu.
Aktuální do 01.10.2007
Oznámení
o zveřejnění předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v oblasti povodí Horní Vltavy a VÝZVA K PŘIPOMÍNKÁM VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ VODY
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 01.04.2007 do 30.09.2007
NAŘÍZENÍ č. 6/2007 KVS pro Plzeňský kraj
NAŘÍZENÍ č. 6/2007 KVS pro Plzeňský kraj
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 13.09.2007 do 28.09.2007
Informace
o připravovaném výběrovém šetření v zemědělství "ZEM 2007" a žádost o spolupráci ve smyslu zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 27.08.2007 do 13.09.2007
Vybrané ukazatele strukturálního šetření v zemědělství 2005.
Vybrané ukazatele strukturálního šetření v zemědělství 2005.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 27.08.2007 do 12.09.2007
Oznámení
o sběru velkoobjemového odpadu ve dnech 24. až 26.8.2007.
Aktuální do 26.08.2007
Mimořádná veterinární opatření
Mimořádná veterinární opatření.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 28.06.2007 do 13.07.2007
Výběrové řízení
Výběrové řízení čís. PHMS/RP/1592/2006 na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v katastrálním území Polanka u Kasejovic.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 27.06.2007 do 12.07.2007
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2006.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 22.06.2007 do 08.07.2007
Oznámení o převzetí písemnosti
Oznámení o převzetí písemnosti.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 22.06.2007 do 08.07.2007
Rozhodnutí - schválení komplexních pozemkových úprav
Rozhodnutí - schválení komplexních pozemkových úprav.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 11.06.2007 do 26.06.2007
Veřejná vyhláška - oznámení o rozhodnutí
Veřejná vyhláška - oznámení o rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hradiště u Kasejovic.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 11.06.2007 do 26.06.2007
Oznámení o převzetí písemnosti
Oznámení o převzetí písemnosti.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 07.06.2007 do 22.06.2007
Pozvánka
na zasedání zastupitelstva.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 14.06.2007 do 21.06.2007
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |