Archiv

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Vyhlášení platnosti č.j.: OO-8/2017-406
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 01.12.2017 do 02.01.2018
Oznámení Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odp. hosp. - zveřejnění dokumentů
Oznámení Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství o zveřejnění dokumentů.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 23.03.2017 do 01.01.2018
SOO Plzeň - jih pro odp. hosp. - rozpočtové opatření č.1/2017
Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odp. hosp. - rozpočtové opatření č.1/2017
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 01.12.2017 do 31.12.2017
Pozvánka ZO 13.12.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 05.12.2017 do 13.12.2017
Výběrové řízení č.j.: UZSVM/P/22562/2017-HMSO
Výběrové řízení na zajištění zájemce o koupi nemovité věci č.j.: UZSVM/P/22562/2017-HMSO
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 09.10.2017 do 06.12.2017
Návrh rozpočtu na rok 2018
Návrh rozpočtu Obce Hradiště na rok 2018
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 20.11.2017 do 05.12.2017
Oznámení SOOPlzeň - jih pro odp. hosp. - zveřejnění dokumentů č.1
Oznámení Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odp. hosp. - zveřejnění dokumentů č.1.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 23.03.2017 do 01.12.2017
Opatření obecné povahy č.j.: 66595/2017-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává Opatření obecné povahy.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 08.11.2017 do 23.11.2017
Výzva ČEZ Distribuce a.s. - stromoví 2017
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ČEZ Distribuce a.s.
Aktuální do 15.11.2017
Zpráva o uplatňování Územního plánu Hradiště za období 11/2013-11/2017
Návrh určený pro projednání.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 09.10.2017 do 10.11.2017
Veřejná vyhláška č.j.: VŽP/3543/2017 - Vět
OZNÁMENÍ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMÍHO PLÁNU HRADIŠTĚ
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 09.10.2017 do 10.11.2017
Oznámení o dokončení obnovy Katastrálního operátu 2017
Oznámení o dokončení obnovy Katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 29.09.2017 do 01.11.2017
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků volby 2017
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dle § 14c písm. f) zák. č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, konaných ve dnech 20. a 21.října 2017.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 04.09.2017 do 21.10.2017
Oznámení o době a místě konání voleb do PSPČR 2017
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 20. a 21.10.2017
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 04.10.2017 do 21.10.2017
Veřejná vyhláška č.j.:55197/2017-MZE-16212
Opatření obecné povahy - zastavení těžeb v lese.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 15.09.2017 do 15.10.2017
Pozvánka a volná vstupenka na veletrh Moderní dům a byt
Pozvánka na veletrh 13. - 15.10.2017
Aktuální do 15.10.2017
Pozvánka ZO 10.10.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 02.10.2017 do 10.10.2017
Nebezpečný odpad - říjen 2017
Informace o podzimním svozu nebezpečného odpadu, který proběhne 5.10.2017
Aktuální do 05.10.2017
Pozvánka ZO 15.8.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 04.08.2017 do 15.08.2017
Oznámení č.j.: DOP/4542/2017 - LoP
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 03.05.2017 do 31.07.2017
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |