Archiv

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Sbírka zákonů 90
Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 18.05.2020 do 18.06.2020
Střednědobý rozpočtový výhled svazek obcí 2020-2022
Středně dobý výhled rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na období 2020-2022
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 12.04.2019 do 12.06.2020
Sbírka zákonů 87
Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 12.05.2020 do 12.06.2020
Sbírka zákonů 83, 84, 85 a 86
Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 09.05.2020 do 09.06.2020
Nebezpečný odpad četven 2020
Informace o svozu nebezpečného odpadu.
Aktuální do 06.06.2020
Očkování proti vzteklině 6.6.2020
Informace o očkování.
Aktuální do 06.06.2020
Sbírka zákonů 80
Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 04.05.2020 do 05.06.2020
Specifikace pokynů MZD platných od 25.5.2020
Od 25. května 2020 bude POVOLENO následující
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 25.05.2020 do 05.06.2020
Sbírka zákonů 81
Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 04.05.2020 do 04.06.2020
Opatření obecné povahy č.509
Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 04.05.2020 do 04.06.2020
Minimum nakládání s odpady COVID-19
Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 31.03.2020 do 31.05.2020
Informace o obnovení provozu v dopravě.
Od 25. května včetně se v autobusové dopravě ruší omezení související s omezením kvůli koronaviru, Od tohoto data vyjedou příměstské linky v plném provozu včetně školních spojů. V regionální železniční dopravě dojde k obnovení většiny spojů dle běžného provozu.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 09.05.2020 do 31.05.2020
Nakládání s odpady COVID-19
Informace jak nakládat s odpady COVID-19
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 31.03.2020 do 30.05.2020
Porovnání všech položek výpočtu vodného 2019
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 30.04.2020 do 30.05.2020
Sbírka zákonů 73, 74 a 75
Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 29.04.2020 do 29.05.2020
Veřejná vyhláška č.j.: 809720/20/2300-11420-401159
Daň z nemovitých věcí - Informace FÚ pro PK
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 22.04.2020 do 27.05.2020
Sbírka zákonů 72
Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 27.04.2020 do 27.05.2020
Opatření obecné povahy č.444
Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 27.04.2020 do 27.05.2020
Pozvánka ZO 26.5.2020
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 13.05.2020 do 26.05.2020
Sbírka zákonů 69
Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 24.04.2020 do 24.05.2020
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |