Ukliďme Hradiště 2020

Naše obec se zapojila do akce Ukliďme Česko. Je to dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky.
Cílem této akce je uklidit naše okolí.
V Hradišti se sejdeme v pátek 18. 9. 2020 v 17.00 na návsi.
V Bezděkově se sejdeme v pátek 18. 9. 2020 v 16.00 na návsi.
V Zahorčičkách se sejdeme v sobotu 19.9.2020 v 9.00 na návsi.
Děkujeme všem, kteří se této akce zúčastní.

Jaroslava Ladmanová
Starostka obce Hradiště
 

Vyvěšeno: 09.09.2020
Sejmuto: 19.09.2020