Mimořádná opatření MZDR 30.10.2020

MZDR 47828/2020-1/MIN/KAN

UV 1108

UV 1109

UV 1110

UV 1111

UV 1112

UV 1113

UV 1114

UV 1115

UV 1116

UV 1117

Vyvěšeno: 30.10.2020
Sejmuto: 30.11.2020