Usnesení vlády a mimořádná opatření k 21.12.2020

MZDR 46953/2020-3/MIN/KAN

MZDR 60876/2020-1 /MIN/KAN

MZDR 60890/2020-1/MIN/KAN

MZDR 20599/2020-45/MIN/KAN

MZDR 60510/2020-1/MIN/KAN

UV 1370

UV 578

Vyvěšeno: 21.12.2020
Sejmuto: 21.01.2021