Přehled účetních jednotek k 31.12.2020

Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

Vyvěšeno: 06.01.2021
Sejmuto: 21.01.2021