USNESENÍ č. 4/2010

USNESENÍ č. 4/2010
Usnesení z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva Obce Hradiště konaného dne 20.7.2010 v Hradišti.

 Zastupitelstvo obce:
Schvaluje:

  1. Stanovení počtu členů nově zvoleného zastupitelstva obce Hradiště při volbách konaných ve dnech 15. a 16. října 2010 v počtu – 7 členů.

Novák Pavel   místostarosta obce  
Braun Petr starosta obce
Ověřovatelé: J. Suda, J. Chvátal 

Vyvěšeno: 22.07.2010
Sejmuto: 06.08.2010