Oznámení

Obecní úřad Hradiště oznamuje občanům, že v kanceláři OÚ jsou k prostudování materiály Finančního úřadu týkající se vyplnění Daňového přiznání.

Za OÚ Hradiště
Braun Petr - starosta obce

Vyvěšeno: 15.02.2007
Sejmuto: 03.04.2007