Výroční zpráva o poskytování informací 2012

 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2012.

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s Usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zveřejňuje obec Hradiště výroční zprávu za rok 2012 o své činnosti v oblasti poskytování informací.

 • § 18, odst. 1, písm. a) Počet podaných žádostí o informace: 2
  1. Informace ohledně plánovaných investicích v roce 2012, spojených s řešením bezbariérovosti.
  2. Informace ohledně seznamu stavebních projektů, které jsou plánovány obcí.
  Požadované informace byly poskytnuty.
 • § 18, odst. 1, písm. b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 • § 18, odst. 1, písm. c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
 • § 18, odst. 1, písm. d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: řízení o sankcích nebyla vedena
 • § 18, odst. 1, písm. e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

Vyvěšeno: 22.02.2013
Sejmuto: 10.03.2013