Závěrečný účet 2014

Závěrečný účet obce Hradiště za rok 2014, Rozvaha 2014, Výkaz ZAZ 2014 a Příloha 2014, Výkaz o plnění rozpočtu 2014, Inventurizační zpráva 2014.

Soubory ke stažení (pdf):

Vyvěšeno: 08.04.2015
Sejmuto: 24.04.2015