Výroční zpráva o poskytování informací 2015

Výroční zpráva o činnosti v oblasti informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2015. (soubor pdf)

Vyvěšeno: 23.02.2016
Sejmuto: 09.03.2016