Zápis 1/2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 4.2.2016 v Bezděkově od 18.00 hodin. (soubor pdf)

Vyvěšeno: 10.02.2016
Sejmuto: 25.02.2016