INFORMACE PRO OBČANY, KTEŘÍ MAJÍ TRVALÝ POBYT NA OHLAŠOVNĚ HRADIŠTĚ č.p. 62

 OBČANÉ OBCE, KTEŘÍ MAJÍ TRVALÝ POBYT NA OHLAŠOVNĚ HRADIŠTĚ č.p. 62, MOHOU SVÉ ZÁSILKY VYZVEDNOUT NA OÚ HRADIŠTĚ V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH NEBO PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ V PRACOVNÍ DOBĚ.

Vyvěšeno: 07.06.2016
Sejmuto: 31.12.2020