Výroční zpráva o poskytování informací 2016

Výroční zpráva o činnosti v oblasti informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016. (soubor pdf)

Vyvěšeno: 15.03.2017
Sejmuto: 30.03.2017