Oznámení o dokončení obnovy Katastrálního operátu 2017

Oznámení o dokončení obnovy Katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí.

Vyvěšeno: 29.09.2017
Sejmuto: 01.11.2017