Zpráva o uplatňování Územního plánu Hradiště za období 11/2013-11/2017

Zpráva o uplatňování Územního plánu Hradiště  za období 11/2013-11/2017

Vyvěšeno: 09.10.2017
Sejmuto: 10.11.2017