Vyhlášení platnosti č.j.: OO-8/2017-406

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu č.j.: OO-8/2017-406

Vyvěšeno: 01.12.2017
Sejmuto: 02.01.2018