Informace o počtu a sídlech volebních okrsků volby PR 2018

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků volby PR 2018

Vyvěšeno: 27.11.2017
Sejmuto: 27.01.2018